Stredisko sušiarenstva a skladu výrobkov

 

Stredisko sušiarenstva a skladu výrobkov

V našom modernom stredisku sušenia Vám ponúkame rôzne služby pre rastlinnú výrobu, ako napr. čistenie, sušenie, manipulácia, uskladňovanie produktov a pod. Vo veľkom a priestrannom areáli sú postavené skladovacie priestory pre poľnohospodárske plodiny s kapacitou 2500 ton, celkové skladové kapacity slúžia plibližne pre 7000 ton plodín.

 

SUŠIČKA

Naše stredisko sušiarenstva a skladu poľnohospodárskych výrobkov ľahko nájdete na Bratislavskej ceste, smerom na Jatov.

V tomto centre máme vhodné podmienky a kapacity na to, aby sme zabezpečili aj miešanie krmív pre našu živočíšnu výrobu, hovädzí dobytok a ošípané.

Okrem využitia kapacít strediska pre vlastné potreby družstva ponúkame pestovateľom aj rôzne služby, ako napr. čistenie a sušenie plodín na sušičke B-15 na zrniny s hodinovým výkonom 15ton/hod. pri sušení kukurice a pod.