Strojový park PD – mechanizačné stredisko

 

Strojový park PD, mechanizačné stredisko

Strojový park poľnohospodárskeho družstva a mechanizačné stredisko slúži na zabezpečenie rastlinnej a živočíšnej výroby. Svojimi výsledkami a poskytovaním rôznych služieb sa snažíme byť príkladom všetkým ostatným družstvám. Náš park je perfektne vybavený, vlastníme najmodernejšie poľnohospodárske stroje, ktorými vieme zabezpečiť poľnohospodárske-mechanizačné práce na každom úseku a vyhovieť každej požiadavke ctených zákazníkov.

 

STROJOVÝ PARK

V dnešnej dobe, keď väčšina družstiev bojuje o prežitie a nemá dostatok možností investovať, sa môže naše družstvo pochváliť unikátnym strojovým parkom. Strojový park poľnohospodárskeho družstva obnovujeme od roku 2008, aby sme mohli vyhovieť požiadavkám aj tých najnáročnejších objednávateľov. Tak ako v iných oblastiach, aj v tejto sfére sa družstvo usiluje o sebestačnosť v technickej výbave, avšak poskytujeme aj rôzne služby v oblasti poľných mechanizovaných prác, dopravy a opravárenskej činnosti najmä pre potreby vnútropodnikových stredísk.