Rastlinná výroba

 

„Tráva je zelenšia tam, kde sa polieva!“

Rovnako, ako v ostatných oblastiach našej produkcie, cieľom rastlinnej výroby v našom družstve je vypestovať produkty, ktoré majú nadpriemernú kvalitu a dokážu konkurovať domácim aj zahraničným výrobkom. Družstvo kladie skutočne veľký dôraz na zabezpečenie kompletných výživných hodnôt a prvotriednych kvalitatívnych vlastností všetkých vypestovaných rastlín, preto mimoriadne opatrne postupujeme pri výbere a používaní pestovateľských technológií a agrochemikálií. Robíme to v záujme zdravia a spokojnosti našich spotrebiteľov.

 

OSIVÁ A ZELENINA

Osevný postup PD Tvrdošovce tvoria predovšetkým obilniny, olejniny, okopaniny a krmoviny. Ich pomer sa upravuje a nastavuje podľa aktuálnych požiadaviek trhu. Pracujeme s najvyspelejšími metódami, aby sme mohli uspokojiť čo najväčší okruh spotrebiteľov.

Z poľných rastín sa pestuje najmä kukurica, ozimná pšenica, jarný jačmeň. Z krmovín sa družstvo zaoberá pestovaním silážnej kukurice, lucerny a trávy na ornej pôde. Okrem toho sa pestuje aj slnečnica, ozimná repka a cukrová repa. Úrodná pôda, starostlivosť a skúsenosť našich zamestnancov Vám garantuje pravú domácu kvalitu na Váš stôl.


RAJČINY

V rámci rastlinnej výroby sa mimoriadna pozornosť venuje pestovaniu rajčín, ktoré podnik považuje za jeden zo svojich nosných produktov. Pracovníci nášho družstva majú dlhoročné skúsenosti s pestovaním rajčín, pri ktorom zúročujú svoje mnohoročné skúsenosti a odborné znalosti. Družstvo investovalo do modernizácie technológie, ktorá slúži na spracovanie tejto plodiny, aby sa zabezpečilo šetrné spracovanie so zachovaním cenných nutričných hodnôt.

Pestovanie rajčín zostáva i naďalej jednou z hlavných činností podniku. Rajčiny vypestované pracovníkmi družstva sa využívajú prevažne na priemyselné spracovanie a ich pestovanie sa riadi prísnymi kritériami, pričom sa kladie dôraz na kvalitu a vynikajúcu chuť domácich paradajok. O šťavnatosti, sladkej chuti krásne dozretých paradajok sa môžu naši zákazníci presvedčiť, ak si zakúpia naše paradajkové šťavy a pretlak, ktoré pripravujeme priamo na linkách vo výrobnej hale družstva.