Náš tím

 

Náš tím

Tím našich pracovníkov disponuje cennými dlhoročnými skúsenosťami vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia. V prípade otázok Vám radi poradíme a pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať.

 
 

Ing. Rozália Szabóová

predsedníčka družstva

+421905640225


Zuzana Šípošová

sekretariát

+421905646554Mária Bahorecová

majetkoprávne oddelenie

+421905646553


Ekonomické oddelenie

ekonomické oddelenie

+421905646552


Igor Bence

predseda kontrolnej komisie

+4210908840915


Ing. Oľga Baloghová

hlavná ekonómka

+421905457813Ing. Peter Bíróczi

ovocné sady

+421905520608


Tibor Bogdány

vinohradníctvo a rakytník

+421905609256


Roland Mészáros

skleníkové hospodárstvo a poľné rajčiny

+421907771553


Juraj Mészáros

spracovanie zeleniny, dielne

+421907987294Ing. Tibor Mojzes

spracovňa rakytníka a ostatného ovocia

+421905646550


Štefan Balogh

stredisko poľnej výroby, hlavný agronóm

+421905609257


Ing. Igor Bence

pomocný agronóm

+421905366592


Alexander Borbély

živočíšna výroba, zootechnik - HD

+421915465164Ing. Imrich Vanya

bitúnok, zootechnik-ošípané, ovce, kone

+421905646549


Ing. Robert Borbély

mechanizačné stredisko, hlavný mechanizátor

+421907771552


Ing. Zoltán Kollár

sušička obilia, zodpovedný vedúci

+421905640121